خانه / زمین شناسی

زمین شناسی

زمین شناسی سرب و روی

زمین شناسی سرب و روی

  زمين شناسي سرب و روي    كاني هاي سرب و روي غالباً بصورت پاراژنز در كانسار ديده مي شوند. كانسارهاي اصلي اين دو فلز از نوع گرمابي بصورت اپي ترمال، مزوترمال و تله ترمال هستند. قسمت اعظم توده هاي سرب در حوزه حرارتي متوسط تا ضعيف تشكيل مي شوند، بدين جهت در عموم كانسارهاي سرب مقدار روي با افزايش عمق افزايش مي يابد. تقسيم بندي كانسارها مي تواند بر پايه هاي مختلف صورت گيرد اما تقسيم بندي مورد قبول زمين شناسان مي باشد كه براساس منشاء ژنز كانسارها صورت گيرد. بر اين اساس كانسارهاي سرب و روي به گروه …

توضیحات بیشتر »

زمین شناسی سرب و روی انگوران

سرب و روی انگوران

زمین شناسی سرب و روی انگوران کانسار سرب و روی دندی در شهرستان ماهنشان ودر 135 کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان قرار دارد معدن انگوران درناحیه ای کوهستانی و درارتفاع متوسط محلی 2950 متری قرار دارد .معدنکاری درمعدن انگوران به صدها سال پیش باز می گردد اما از فعالیت استخراجی این معدن در گذشته دور نظیر سایر معادن ایران اطلاعات چندانی در دسترس نیست .زمین شناسی سرب و روی انگورانکانسار انگوران در مجموعه سنگ های دگرگون شده شمال شرق تکاب و در کمربند دگرگون شده سنندج – سیرجان برونزد یافته است سنگ های دگرگون شده در این منطقه شامل مجموعه …

توضیحات بیشتر »

زمین شناسی زره شوران

زمین شناسی زره شوران زمین شناسی زره شوران پی سنگ پرکامبرینپسین رخمنون غالب ناحیه زره شوران را تشکیل می دهد وازکربنات ها و سنگ های آتشفشانی اسیدی تا متوسط تشکیل شده که بایک دگرشیبی مشخص توسط لایه های قرمزالیگومیوسن پوشیده می شوند .دربرخی نقاط توالی مذکور زیرتراورتن های کواترنرقرار گرفته است .به علاوه فعالیت های آتشفشانی دوران ترشیری موجب رسوب یک سری گدازه های پورفیری با ترکیب آندزیتی دربخش شمال شرقی ونیزیک سری گدازه های داسیتی و توف های ریولیتی درقسمت های مرکزی شده است .درراستای گسل بزرگ قینرجه نهشته های گسترده ای از تراورتن دیده می شود که حاصل فعالیت …

توضیحات بیشتر »

زمین شناسی شهرستان تکاب

زمین شناسی شهرستان تکاب شهرستان تکاب شامل قسمتی از استان آذربایجان غربی می باشد .چهارگوشه تکاب درمحل تلاقی دو رشته کوه اصلی کشورمان یعنی زاگرس والبرز قرار گرفته است.به عبارتی دیگر درمحل برخورد زون های ساختمانی سنندج – سیرجان – البرز- آذربایجان و ایران مرکزی قرار دارد .به جز جنوب و جنوب غربی منطقه که از نظر زمین شناسی خصوصا چینه شناسی شبیه واحد تکتونیکی ارومیه – سیرجان است سایر قسمت های منطقه ازلحاظ  زمین شناسی خصوصا چینه شناسی ادامه کوه های ناحیه غربی زنجان می باشد .دربیشترین قسمت های منطقه مورد نظر ،جز جنوب و جنوب غربی آن سازندهای مختلف …

توضیحات بیشتر »

کانی شناسی طلا

كاني شناسي طلا: طلا جزء عناصر طبیعی بوده و دراین طبقه بندی درگروه مس قرار دارد . در سيستم كوبيك متبلور مي شود و بلورهاي آن به شكل اكتائدر و بندرت دودكائدر، هگزائدر و تراپزوئدر با آرايش شبكه اي مكعب با سطوح مركز دار مي باشند، ولي طلا اغلب به صورت رشته اي و شاخه شاخه از شكل افتاده است. بلورهاي مكعبي طلا نادرند. طلا كه فلز نجيبي است (سختي 5/2 تا 3 بر اساس مقياس موس) مي تواند در اثر آلياژ شدن با مس و ديگر فلزات سخت گردد. بيشتر طلاها مقداري نقره دارند. طلاي خالص چگالي بالايي دارد …

توضیحات بیشتر »

زمین شناسی ایران

زمین-شناسی-ایران

زمین شناسی ایران   ایران در دوره‌های زمین‌شناسی دراوایل دوران زمین شناسی کل خاک ایران در زیر آب بوده است . کم‌کم بخش‌هایی از شمال و جنوب ایران از خاک بیرون آمد. در دوره دوم زمین‌شناسی بخش شرقی ایران بیش از پیش زیر آب فرومی‌رود. در دورهٔ سوم جنوب ایران از زیر آب بیرون آمد. در آغاز دوران چهارم یخچالهای طبیعی بلندیهای البرز را در بر گرفت. در نتیجه حرکت این یخچالها و توده‌های بزرگ آبرفتها و رسوبات بسیاریپدید آمد. زمین شناسی ایران پرکامبرین مختصری از شرایط جغرافیای ایران دوران پرکامبرین (دوران پیش از دوران‌های شناخته شده زمین‌شناسی) قبل از …

توضیحات بیشتر »

دوران های زمین شناسی

دوران های زمین شناسی تاریخ زمین را به طوركلی می توان به دو بخش قبل از پیدایش حیات و بعد از آن تقسیم كرد. كه در این تقسیم بندی بخش قبل از پیدایش حیات را زندگی نهان یا Cryptozoic می نامند كه در آن حیات بوجود نیامده ویا لااقل نشانه ای از وجود حیات در آن وجود ندارد. قسمت بعد از پیدایش حیات را زندگی آشكار یا phan erozoic می نامند كه در آن نشانه های متعددی از وجود موجودات زنده مختلف در دست می باشد. دوران پركامبرین (Precambrian) : تاریخ زمین بیشتر مربوط به این دوره می باشد قسمت. …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com