خانه / بایگانی برچسب: نفوذ پذیری آب در خاک

بایگانی برچسب: نفوذ پذیری آب در خاک

جریان آب در خاک

جریان آب در خاک

جریان آب در خاک فرمت ورد word  در 9 صفحه جریان آب در خاک آب از نقاطی که پتانسیل آنها بیشتر است به طرف نقاطی که پتانسیل کمتري دارند، جریان پیدا می کند. جهـت جریـاندر هر نقطه بر خطوط تراز (خطوط هم پتانسیل) عمود است. فضاي بین دو خط جریان مجاور را کانال جریان می نامنـد.از تلاقی صفحه جریان آب زیرزمینی با سطح تراز (هم پتانسیل یا اکی پتانسیل) منحنی پیزومتري بدست می آید. با توجه به نقشه هاي آب زیرزمینی می توان اطلاعات مفیدي از وضعیت آب زیرزمینی منطقه به شرح زیر بدست آورد : زمانی که خطوط تراز از یک …

توضیحات بیشتر »

Powered by themekiller.com