خانه / استخراج / شاول و خصوصیات آن

شاول و خصوصیات آن

شاول و خصوصیات آن
شاول وسیله ای از خانواده بیل مکانیکی و به دلیل عظیم الجسه بودن نیاز به فضای زیاد داشته و بیشتر در معادن روباز مورد استفاده قرار می یگرد. و در وروش های نواری و کاواکی مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از مزیت های شاول توانایی کار کردن در سطح ایستایی ویا بالاتر از ماشین را دارد .شاول ها توانايي كندن و بارگيري مواد واقع در سطح ايستايي ماشين يا بالاتر از آن را دارند.انواع شاول در ادامه:

 شاول استاندارد :
در معدنكاري سطحي و براي اهداف عام بكار مي رود. از آنها براي بارگيري انواع كانسنگها و باطله استفاده مي شود. ظرفيت آنها معمولاٌ بين 7 تا 40 متر مكعب مي باشد.
شاول هاي دكل بلند : 

داراي دكل بلندتر و جام كوچكتر هستند و كاربردهاي خاص دارند. اندازه صندوقه (جام) اين شاول ها حدود 25 درصد از انواع استاندارد كوچكتر است و دكل آنها بسته به اندازه جام انتخاب شده 35 درصد و گاهي بيش از آن بلندتر است. شاول هاي دكل بلند ، با صندوقه تا 1.5 متر مكعب نيز ساخته شده اند
 باركننده هاي زغالي : 

مشابه شاول هاي استاندارد مي باشند ولي بيل آنها حدود 75 درصد بزرگتراز انواع استاندارد مشابه است.ظرفيت اين باركننده ها تا 100 متر مكعب نيز مي رسد.

شاول از 3 قسمت اصلی شامل :

شاسي اصلي :

ارابه (يا وسيله حركت) :

 شاسي ثابت :

 شاسي متحرك :

اين بخش پائين ترين قسمت ساختمان شاول را تشكيل مي دهد و از دو بخش ارابه و شاسي ثابت تشكيل شده است.

معمولاٌ چرخ زنجيري بوده و توسط آن مي توان ماشين را جابجا كرد. دليل استفاده از چرخهاي زنجيري براي جلوگيري از فرو رفتن شاول در زمين مي باشد. وجود سطح تماس بيشتر چرخهاي زنجيري با زمين ، باعث كمتر شدن فشار وارده بروي سطح (مخصوصاً زمينهاي خاكي و نرم) مي شود.
البته شاول هايي با چرخ لاستيكي نيز وجود دارند كه در مواقعي از آنها استفاده مي گردد كه مقدار بارگيري نسبتاً كم است و شاول به حركت و جابجايي زيادي نياز دارد.

سازه ثابت اصلي دستگاهي است كه روي ارابه قرار گرفته و بخشهاي ديگري روي آن قرار مي گيرند.

اين شاسي بر روي محور قائمي كه روي شاسي ثابت قرار گرفته سوار شده و مي تواند حول محور تا 360 درجه دوران كند. كليه وسايل و تجهيزات بارگيري بر روي اين شاسي قرار دارند.
 تجهيزات بارگيري :

اين تجهيزات شامل دكل ، بازوي جام ، جام و ماشين آلات مي شود كه همه بر روي شاسي متحرك سوار مي شوند.
دكل :

يكي از بخشهاي كليدي شاول مي باشد و ميله اي است كه به شاسي متصل بوده و به طرف جلوي ماشين زاويه دارد. در قسمت بالاي دكل قرقره شياردار وجود دارد كه كابل بالابري صندوقه از روي آن عبور مي كند. اتصال دكل به بدنه شاسي بصورت لولايي بوده و دكل مي تواند در جهت بالا و پايين حركت نمايد و بوسيله كابلهاي مخصوص در موقعيت مورد نظر ثابت نگاه داشته شود.
بازوي جام :

از يك طرف به جام متصل بوده و از طرف ديگر به دكل لولا شده است. در زير بازو دندانه هايي وجود دارد كه امكان حركت بازو به جلو و عقب را فراهم مي آورد ، كه اين حركت مبناي نفوذ در سينه كار است. بازوي صندوقه همچنين مي تواند حول محور اتصال خود به دكل به طرف بالا و پايين حركت نمايد كه اين كار با تغيير طول كابل بالابري انجام مي گيرد.
جام (ياصندوقه يا بيل) :
كه به انتهاي بازو متصل بوده و در تماس مستقيم با سينه كار قرار مي گيرد. لبه جام به ناخنهاي قابل تعويض مجهز است كه موجب سهولت نفوذ مي گردد. در زير جام دريچه اي وجود دارد كه در موقع قرار گرفتن بيل در موقعيت تخليه به كمك كابل مخصوص باز شده و موا داخل آن تخليه مي شود.
بديهي است كه بين هر يك از بخشهاي ماشين هماهنگي قدرت و ظرفيت وجود دارد ، بعنوان نمونه جنس و وزن جام بستگي به نوع ماده مورد كار دارد.
براي كار در زغال جامها سبكتر بوده و فرم و لبه ناخنهاي آنها نيز متناسب اين كار ساخته مي شود.
بطور كلي عمليات شاول شامل حركات ذيل مي باشد :نفوذ كردن در سينه كار و پركردن صندوقه بوسيله بازوي جام (crowding)
بالا آوردن صندوقه و جدا كردن آن از سينه كار (hoisting)
دور زدن به محل تخليه ((swining
تخليه صندوقه بوسيله بازكردن دريچه بيل (dumping)
چرخش مجدد بطرف سينه كار جهت شروع چرخه بعدي (swining)
در صورت نياز حركت به محل بارگيري جديد بوسيله چرخ زنجيري (propelling)

شاول و خصوصیات آن
شاول هاي قديمي مكانيكي و شاول هاي جديد با نيروي هيدروليكي كار مي كنند. شاول ها معمولاً از پائين به بالا (يعني از كف به بالا) بار برمي دارند ولي شاول هايي نيز ساخته شده اند كه بار را از بالا به پائين برداشت مي كنند. شاول هاي معادن بزرگ با ظرفيت جام تا 30 متر مكعب كار ميكنند. شاول مي تواند بار را بداخل سنگ شكن اوليه كه معمولاٌ سنگ شكني منقول است بريزد ، سپس توسط نوار كه معمولاً تغييرات آن بسادگي امكانپذير است مواد از معدن جابجا مي شوند (اين بحث مربوط به طراحي معدن مي باشد )
سيستم محركه شاول :دو روش اصلي براي تامين قدرت مورد نياز شاول ها وجود دارد :
شاول هاي كوچكتر ، تا ظرفيت حدود 10 متر مكعب ، داراي موتور ديزلي هستند. ماشينهاي بزرگتر كه از نيروي الكتريسيته براي تامين محركه مورد نياز خود استفاده مي كنند. (اين قدرت مي تواند از طريق كابل دنبايه و برق سه فاز AC تامين شده يا سيستم محركه شاول ديزل الكتريك باشد. موتورهاي ديزلي قابليت تحرك بيشتري را براي ماشين بوجود مي آورند ولي عمر عملياتي آنها نسبت به انواع الكتريكي كمتر است. در عوض موتورهاي الكتريكي نياز به نگهداري و تعمير كمتر داشته ، عمر عملياتي آنها بيشتر است ، ولي فاقد تحرك كافي هستند. (ضمناً بدليل وجود كابل در اين نوع ، مشكلات نگهداري و تعميرات (نت) و انتقال كابلها به مكان ديگر در هنگام تغيير محل شاول وجود دارد. به علت اينكه كابلها معمولاً طولاني و سنگين مي باشند ، براي حمل آنها معمولاً از لودر استفاده مي گردد كه گاهاً باعث آسيب ديدگي كابلها مي گردد ، از طرف ديگر بدليل عبور و مرور وسايل و پراكنده بودن كابلها بر روي زمين باز هم احتمال آسيب ديدگي كابل وجود دارد )
سيستمهاي حركتي اصلي كه نيازمند قدرت محركه هستند شامل موارد ذيل مي باشند :
سيستم بالابري
سيستم نفوذ در سينه كار
سيستم حركت دوراني
سيستم حركت انتقالي
در اكثر ماشنها براي هر سيستم حركتي يك موتور محركه مستقل وجود دارد

شاول و خصوصیات آن
استفاده از شاول ها (اكسكاواتورهاي كابلي) : براي كمينه كردن هزينه بارگيري ظرفيت شاول بايد با ظرفيت كاميوني كه با آن كارمي كند هماهنگ باشد. بعنوان يك قاعده تجربي كاميون بايد با 4 تا 5 صندوقه شاول پر شود. بعنوان مثال اگر كاميوني در حدود 150 تن را در نظر بگيريم ، با توجه به چگالي مواد ، شاول هايي با بيلهاي 20 تا 30 متر مكعبي براي اين چنين كاميونهايي مناسب هستند. بايد توجه داشت كه ظرفيت واقعي صندوقه با ظرفيت اسمي آن يكسان نيست و معمولاً با ضرب كردن ظرفيت اسمي جام در يك ضريب كه به ضريب بيل DF (Deeper Factor) موسوم است ، ظرفيت واقعي بيل بدست مي آيد. مقدار ضريب بيل بسته به نوع ماده و شرايط كاري مي تواند از حدود 40 درصد تا بيش از 100 درصد تغيير كند.بطور تجربي اين ضريب به شرح ذيل مي باشد :
براي مواد با قابليت كنده شدن آسان 85 تا 120 درصد
براي مواد با قابليت كنده شدن متوسط 80 تا 90 درصد
براي مواد با حفاري سخت 70 تا 80 درصد
براي سنگ 40 تا 60 درصد
عامل مهم در كارايي شاول زمان چرخه آن است. اين زمان از زمانهاي لازم براي عملياتهاي زير تشكيل شده است :

نفوذ در سينه كار و پر كردن صندوقه بالابري جام
گردش بطرف باربر و گردش بطرف سينه كار
زمان چرخه به زاويه چرخش ، اندازه شاول و مهارت كاربر بستگي دارد و معمولاً از حدود 25 ثانيه تا بيش از يك دقيقه متغيير است. بيشترين زمان چرخه به گردش شاول بطرف باربر و بازگشت بطرف سينه كار اختصاص دارد (حدود 60 درصد) و در نتيجه نحوه قرار گيري كاميون در كنار شاول از اهميت بالايي برخوردار است. در آرايشهاي معمولي كاميون در كنار شاول و در سمت چپ ان قرار مي گيرد ، گاهي براي تسريع در كار ، وسيله باربر در صورت مناسب بودن شرايط در هر دو طرف شاول قرار مي گيرد تا زمان مانور كاهش يابد ،زاويه گردش شاول در اين حالتها حدود 90 درجه مي باشد. با توجه به طولاني تر بودن زمان چرخه كاميون ، معمولاٌ يك شاول به چند كاميون سرويس مي دهد.
مزايا
هدايت جام ساده است.
از پائين به بالا و بالعكس بارگيري مي كند.
تخليه بدون جابجايي شاسي مي باشد و فقط با حركت دوراني دكل و اتاقك صورت مي گيرد.
سنگ را عملاٌ با ابعاد بزرگ مي پذيرد.
در برابر ديوارهاي سنگي بدليل بزرگي جثه و استحكام مقاومت دارد.
درسطوح (كف هاي) سست نيز استقرار مي يابد.
معايب 
هزينه خريد آن زياد است.
حداقل بار را لازم دارد تا اقتصادي كار كند.
تعميرات آن پر هزينه است.
به علت خصوصيات مانور كم بايد به اندازه كافي جا آماده باشد تا بارگيري صورت بگيرد.
مدت كار شاول :
مدت كار شاول 37 درصد
تاخيرهاي طولاني (بيش از 15 دقيقه) 42 درصد (كه 33 درصد آن بدي آب و هوا مي باشد)
تاخيرهاي كوتاه مدت (كمتر از 15 دقيقه) 21 درصد
گذشته از موارد فوق تاخيرها مي توانند بدلايل زير باشند : نرسيدن كاميون ، آماده سازي پس از انفجار ، استقرار كاميون ، آماده كردن محوطه ، جابجل شدن بيل ، تعمير بيل ، تسطيح راه ، برداشتن موانع (چوب و آهن آلات) و بدون راننده بودن

برای دانلود فایل شاول و خصوصیات آن اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل ویژگی های کانسارها اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل نقشه زمین شناسی ایران  اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل گردو غبارهای صنعتی درمعادن اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل معیارهای پی جویی مواد معدنی اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل نحوه طراحی و ساخت کربن فعال اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل عوامل موثر در مکانیابی واحد های فرآوری اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل گزارش کارآموزی تاسیسات برقی کارخانه طلای زره شوران اینجا کلیک کنید .

درباره ی mohammad

مطلب پیشنهادی

تاریخچه مواد منفجره

تاریخچه مواد منفجره

تاریخچه مواد منفجره خرد کردن سنگ ها  سابقه بسیار طولانی دارد که در طول زمانهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com