خانه / اکتشاف / روش های محاسبه ی ذخیره مواد معدنی
روش-های-محاسبه-ی-ذخیره-مواد-معدنی
روش-های-محاسبه-ی-ذخیره-مواد-معدنی

روش های محاسبه ی ذخیره مواد معدنی

روش های محاسبه ی ذخیره مواد معدنی

اصول روش های مختلف محاسبه ی ذخیره یکسان است و در تمام آن ها کانسار با توجه به خصوصیات مختلف به قطعه های مختلفی که وضعیت ماده ی معدنی درآن کم و بیش مساوی است تقسیم می شود .در واقع اختلاف اساسی روش های مختلف چگونگی تقسیم منطقه به قطعه ها و محاسبه ی ضخامت و عیار متوسط در آن هاست .

روش های مختلف محاسبه ی ذخیره شامل :

    روش متوسط گیری ریاضی           روش قطعه های زمین شناسی           روش قطعه های معدنی           روش مقاطع           روش چند ضلعی

1: این روش ساده ترین روش محاسبه ی ذخیره است و هنگامی به کار می رود که مشخصات کانسار در قسمت های اکتشاف شده کما بیش یکسان و عاملی جهت تفکیک آن به قطعه های مختلف در دست نباشد .به طور خیلی ساده دراین روش کلیه ی مشخصات کانسار درکارهای اکتشافی موجود متوسط گیری ریاضی شده و نتایج حاصل به عنوان مشخصات کلی کانسار در نظر گرفته می شود یکی از موارد استعمال این روش ، محاسبه ی ذخیره ی کانسارهای لایه ای شکلی است که ضخامت آن ها تقریبا ثابت است .

روش های محاسبه ی ذخیره مواد معدنی

2 : روش قطعه های زمین شناسی روشی است که دقت این روش کمی بیش از روش متوسط گیری ریاضی است .در این طریقه ، کانسار براساس مشخصات زمین شناسی ، بهقطعه هایی که این مشخصات در آنها کمابیش مساوی ست تقسیم می شود و ذخیره ی هریک از این قطعه ها براساس روش متوسط گیری ریاضی محاسبه می شود.

روش های محاسبه ی ذخیره مواد معدنی

3 :این روش را در مراحل آخر عملیات اکتشافی تفصیلی و برای قسمت های از ماده ی معدنی که از چهار ، سه و یا دو طرف به وسیله ی کارهای زیر زمینی اکتشاف شده استمی توان به کار برد .دراین طریقه براساس تونل های دنباله رو یا امتدادی و دویل های موجود ،کانساربه قطعاتی که معمولا مستطیل شکل اند تقسیم می شود .اگر ضخامت وسایر خصوصیات مواد معدنی در تونل های طرفین قطعه ها کمابیش ثابت باشد برای محاسبه این خصوصیات را درهرقطعه  ثابت و برابر میانگین ریاضی آن در تونل های اطرافدرنظر گرفت .ذخیره هرقطعه از حاصل ضرب مساحت آن در ضخامت و وزن مخصوص متوسطی که از میانگین گیری تونل های اطراف به دست آمده حاصل می شود .

روش های محاسبه ی ذخیره مواد معدنی

4 : دراین روش سطح مقطع ماده معدنی را در امتداد نیم رخ های معینی رسم و از حاصل ضرب مساحت مقاطع در فاصله بین آنها ، حجم و در نتیجه ذخیره ماده معدنی را به دستمی آورند .روش مقاطع معمولا به دو طریقه ی استفاده از مقاطع قائم و افقی انجام می شود ولی بیشتر مقاطع قائم استفاده می شود .از مقاطع افقی بیشتر در مواردی کهماده ی معدنی حالت قائم داشته و به وسیله ی کارهای زیرزمینی اکتشاف شده یاشد استفاده می شود .

روش های محاسبه ی ذخیره مواد معدنی

5 : این روش در مواردی به کار می رود که کانسار به وسیله ی گمانه اکتشاف شده و اطلاعات حاصله بسیار باهم متفاوت می باشد .در چنین مواردی ابتدا گمانه های مختلف را درروی نقشه به هم وصل و آنگاه عمود منصف این اضلاع را رسم مس کنند.ازمجموع این عمود منصف ها ، در اطراف هرگمانه چند ضلعی های به وجود می آید .در واقع در این روشماده ی معدنی به منشور های با قائده ی چند ضلعی تقسیم می شود که ارتفاع هر منشور برابر ضخامت ماده ی معدنی در گمانه ی مرکزی آن است .

برای دانلود فایل استخراج زیرزمینی اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل ماشین های فلوتاسیون اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل کف سازها در فلوتاسیون اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل مراحل مقدماتی پی جویی اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل پی جویی های ژئوشیمایی اینجا کلیک کنید .

برای دنلود فایل پی جویی های زمین شناسی اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل نمونه گیری درمراحل اکتشافی اینجا کلیک کنید .

برای دنلود فایل چگونگی تشکیل سنگ های رسوبی اینجا کلیک کنید .

درباره ی mohammad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com