خانه / زمین شناسی / زمین شناسی زره شوران

زمین شناسی زره شوران

زمین شناسی زره شوران

زمین شناسی زره شوران پی سنگ پرکامبرینپسین رخمنون غالب ناحیه زره شوران را تشکیل می دهد وازکربنات ها و سنگ های آتشفشانی اسیدی تا متوسط تشکیل شده که بایک دگرشیبی مشخص توسط لایه های قرمزالیگومیوسن پوشیده می شوند .دربرخی نقاط توالی مذکور زیرتراورتن های کواترنرقرار گرفته است .به علاوه فعالیت های آتشفشانی دوران ترشیری موجب رسوب یک سری گدازه های پورفیری با ترکیب آندزیتی دربخش شمال شرقی ونیزیک سری گدازه های داسیتی و توف های ریولیتی درقسمت های مرکزی شده است .درراستای گسل بزرگ قینرجه نهشته های گسترده ای از تراورتن دیده می شود که حاصل فعالیت چشمه های آهک سازدرزمان کواترنری هستند .این منطقه بیشترازسنگ های دگرگونی شیست ،مرمر،گنایس وآمفیبولیت تشکیل شده است که با روند شمال غرب – جنوب شرقی دربخش میانی محدوده مورد نظربلندترین ارتفاعات (کوه بلقیس با ارتفاع 3230 و کوه داغ با ارتفاع 3208 متر) را تشکیل می دهند .

زمین شناسی زره شوران

این سنگ ها مستقیما توسط رسوب های الگومیوسن به طورناهمساز پوشیده شده اند . به نظرمی رسد سنگ های دگرگونی که مجموعه بازمان پرکامبرین تا پالئوزوئیک بالا را تشکیل می دهند ازدوران دوم تا اواسط ترشیری بلندهای مرتفعی را تشکیل می داده اند که هیچ گونه رسوب گذاری بروی آنها صورت نگرفته و با اینکه اندک رسوب گذاری احتمالی نیز دراثربالا آمدگی و فرسایش ازبین رفته است .به طور کلی ردیف چینه ای سنگ ها در منتطقه مورد بررسی به ترتیب از پایین به بالا شامل سنگ های دگرگونی پرکامبرین ، سنگ های رسوبی پرکامبرین پسین – کاپبرین پیشین و کامبرین – اردویسن – سنگ های دگرگونی پالئوزوئیک – توده های نفوذی دیوریتی – گرانودیوریتی – سنگ های رسوبی و آتشفشانی الیگومیوسن و نهشته های جوان پلیوسن و کواترنرمی باشد.

زمین شناسی زره شوران

کهن ترین واحد شناخته شده در منطقه مورد نظرشامل یک سری سنگ های دگرگونی میکاشسیت و کوارتزیت به رنگ سبز – خاکستری است که در زیر یک افق50 الی 100 آهک و دولومیت مرمری شده درهسته طاقدیس هایی در کوه لعلکان- کوه گورگور و طاقدیس چوگتی نمایان شده اند .این سنگ های دگرگونی شامل سریسیت – مسکویتشیست – کلریت – اپیدوت شیست – بیوتیت شیست ومیان لایه های کوارتزیت (ماسه سنگ های آرکوزی و گریواکی دگرگون شده )می باشند.که دارای رخساره های شیست سبز دگرگون شده و دوفازتغییرشکل یکی در راستای شمال غربی – جنوب شرقی است و دیگرراستای شمال جنوبی می باشند .این سنگ های دگرگونی که بیشتر در راستای گسل معکوس قینرجه – چهارطاق و درضلع شرق شمال شرق ان نمایانند به احتمال همان رسوبی هایی شیلی و ماسع سنگی سازند کهر می باشند  .که زیر تاثیر دگرگونی ناحیه ای قرار گرفته اند  .

زمین شناسی زره شوران

دربخش بالایی واحد یاد شده میکاشیست و کوارتزیت و در زیر واحئ مرمر و دولومیت جان گوتاران یک افق 50 تا 100 متری مرکب از سنگ های اولترامافیک دگرگون شده در دو ناحیه در طاقدیس لعل کان و هسته طاقدیس زره شوران نمایانند .این واحد شامل مجموعه ای از سرپانتینیت و سرپانتین شیست –متاگابرو – و سنگ های بازالتی دگرگون شده می باشند .این مجموعه الترامافیکی که به صورت یک افق مشخص نمایان بوده و گدازه های اولترابازیک را تداعی می نماید.در طاقدیس لعل کان نوارباریکی در مرز میان شیست های دگرگونی و واحد مرمرجان گواتاران دریال های شمالی و جنوبی و شرقی نمایانند در حالکیه در منطقه زره شوران درهسته طاقدیس و در زیر واحد مرمری قرار داشته و بخش های شیستی زیرین نمایان نیستند ولی دراین منطقه بیشتر به صورت سرپانتین شیست همراه با رگه های آسبست می باشد .

زمین شناسی زره شوران

وجود این منطقه الترامافیکی احتمالا نشانه هالی بربازشدگی پوسته و تشکیل کافت بصورت محلی در زمان پرکامبرین بالایی است .بروی سنگ های دگرگونی میکاشیست و الترامافیک های دگرگون شده یک واحد ستبر مرمرو دولومیت خاکستری روشن تا خاکستری تیره بالایه بندی متوسط تا ضخامت 50 تا 300 متری قرار می گیرد که بلندی های را دربخش میانی تشکیل می دهد.این واحد به نام مرمرجان گواتاران نامگذاری شده است همبری آن با سنگ های دگرگونی شیست و کوارتزیت اغلب گسله با ناپیوسته بوده و سنگ های افیولیتی واقع در بین آنها دراغلب نقاط نمایان نیستند .این واحد به شدت کریستالیزه و مرمری شده است و بازمانده های فسیلی به جزبعضی آثارمشکوک همانندآلگ درآن دیده نمی شود .

زمین شناسی زره شوران

برای دانلود فایل ماشین های فلوتاسیون اینجا کلیک کنید .

برای دانلود نقشه پراکنده گی طلا درایران اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل کف سارها در فلوتاسیون اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل چگونگی تشکیل سنگ های رسوبی اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل ارزیابی و اکتشاف ذخایر ثانویه تیتانیوم اینجا کلیک کیند .

درباره ی mohammad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com