جریان آب در خاک

تومان 5,000

توضیحات

جریان آب در خاک

فرمت ورد word  در ۹ صفحه

۳۰۰۰ تومان

 

جریان آب در خاک

آب از نقاطی که پتانسیل آنها بیشتر است به طرف نقاطی که پتانسیل کمتري دارند، جریان پیدا می کند. جهـت جریـاندر هر نقطه بر خطوط تراز (خطوط هم پتانسیل) عمود است. فضاي بین دو خط جریان مجاور را کانال جریان می نامنـد.از تلاقی صفحه جریان آب زیرزمینی با سطح تراز (هم پتانسیل یا اکی پتانسیل) منحنی پیزومتري بدست می آید. با توجه به نقشه هاي آب زیرزمینی می توان اطلاعات مفیدي از وضعیت آب زیرزمینی منطقه به شرح زیر بدست آورد : زمانی که خطوط تراز از یک رودخانه دور شـوند، نشـانه آن اسـت کـه رودخانه آبخوان را تغذیه می کند (رود دهنده) و چنانچه خطوط جریـان بـه سـمت رودخانـه باشـد،رودخانه آب زیرزمینی را زهکشی می نماید.

جریان آب در خاک

با قرار دادن دو نقشه تراز آب زیرزمینی یک منطقه مربوط بـه دو زمـانمتفاوت بر روي یکدیگر می توان نقشه تغییرات تراز آب را درآن نقطه به شرح زیر بدست آورد : ابتدا دو نقشه بر روي یکدیگر قرار می گیرند، محل هاي تلاقی منحنی هاي میزان با یکـدیگر را علامـت گـذاري کـرده واختلاف ارتفاع میان دو منحنی میزان در محل تلاقی نوشته می شود. بطور مثال یک منحنی تـراز بـا ارتفـاع ۹۴ ممکـناست در سه نقطه با منحنی میزان ۹۳، ۹۴ و ۹۵ تلاقی داشته باشد که اختلاف در سه نقطه به ترتیب برابـر بـا ۱- ، ۰ و ۱+ می باشد. در انتها نقاط داراي اختلاف پتانسیل یکسان را بـه یکـدیگر متصـل مـی کنـیم و نقشـه تغییـرات تـراز آبزیرزمینی بدست می آید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جریان آب در خاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com