خانه / فرآوری / خشک کن ها درکارخانه فرآوری
خشک-کن-ها-در-کارخانه-فرآوری
خشک-کن-ها-در-کارخانه-فرآوری

خشک کن ها درکارخانه فرآوری

خشک کن ها درکارخانه فرآوری

کارخانه فرآوری

فرآوری

خشک کن ها دستگاه های هستند که به منظور تغلیظ و جدا کردن مایع از مواد جامد مرطوب مورد استفاده قرار می گیرند .

چون در مواردی کنسانتره به دست آمده از قسمت جیگ ماشین و فلوتاسیون باهم مخلوط می شود و رطوبتی حدود 20 درصد را در خود دارد فلذا ضرورت ارسال آن ها به دستگاه های خشکن کن کاملا محسوس است .خشکن ها امروزه در انواع مختلف ساخته شده اند و با توجه به چگونگی رفتار ماده ی مرطوب در طی خشک شدن و خواص فیزیکی و شیمایی آن در خطوط تولید قرار می گیرند .خشک کن ها نیز مانند فیلترها به دو نوع غیر مداوم و مداوم تقسیم می شوند .

خشک کن ها درکارخانه فرآوری

خشک کن های غیر مداوم 

خشک کن های سینی دار .این نوع خشک کن ها از ساده ترین نوع خشک کن های مورد استفاده در صنعت می باشند .که از محفظه ی تشکیل شده اند که در داخل آن ها سینی های به موازات یکدیگر قرار گرفته است که مواد مرطوب را روی آن قرار داده و به کمک یک منبع حرارتی و یک بادبزن هوای گرم و خشک را از محفظه و روی مواد مرطوب عبور می دهند .در نوع دیگری از این خشک کن سیی ها از طریق چهارچوب متحرکی که در آن قرار گرفته اند جهت بارگیری به خارج خشک کن برده می شوند و بعد از قرار دادن مواد در داخل آن ها وارد خشک کن می گردند .معمولا چهار چوب سینی ها داردی چرخ هایی است که امکان حرکت آن را آسان می سازد و یا در مواردی حرکت سینی ها بر روی ریل انجام می گیرد .

خشک کن های مداوم 

این خشک کن ها عموما از تونلی تشکیل شده اند که تسمه ای در آن درحرکت می باشد .مواد بروی تسمه قرار گرفته در مدتی که طول تونل را طی می نمایند درتماس با هوای گرم بوده خشک می شوند .طول این خشک کن ها ممکن است گاهی به بیش ازیک صد متر برسد .در مورادی که نیازبه زیر و رو کردن مواد خشک شونده در روی تسمه باشد ازخشک کن های چند تسمه ای استفاده می شود .جهت حرکت تسمه ها و مسیر کلی مواد در شکل دیده می شود .

خشک کن های پیچی : دراین نوع خشک کن ها عامل حرکت و انتقال مواد در یک محفظه ای استوانه ای که در آن هوای گرم و خشک در تماس با مواد مرطوب است توسط یک یا چند مارپیچ صورت می گیرد که ضمن گردش آن ها مواد به جلو رانده می شوند این دستگاه ها برای آن دسته از موادی به کار می رود که اولا تحت فشار خواص فیزیکی و شیمایی آن ها تغییر نکند ثانیا به بدنه ی استوانه یا پیچ ها نچسپد .

خشک کن های استوانه ای : این خشک کن ها برای خشک کردن دوغ آب ها ، مایعات غلیظ  و مواد خمیری شکل به کار می روند و از دستگاهای پرمصرف در صنایع شیمایی هستند .

خشک کن ها درکارخانه فرآوری

خشک کن های هوایی : خشک کن های هوای جهت خشک کردن ذرات جامد و مرطوب به کار می روند .دراین دستگاه ها ذرات در معرض جریانی از هوای داغ قرار می گیرند و ضمن انتقال به وسیله ی هوای داغ در تونل خشک می شوند. در این خشک کن ها همه ی ذرات مرطوب تماس نسبتا کاملی با هوای داغ پیدا کرده به سرعت خشک می شوند و به همین علت زمان اقامت در این خشک کن ها از چند ثانیه تجاوز نمی کند . زمان خشک شدن بین 3 تا 10 ثانیه تغییر می کند .مواد خروجی از فیلترها که به صورت ذرات مرطوب از سانتریفوزهای مداوم هستند که در این سیستم خشک می شوند .جهت پخش کردن ذرات به طور مناسب در جریان هوای داغ از پخش کننده ها یا همزن های مکانیکی استفاده می کنند .هوای داغ به همراه ذرات جامد در آن هنگام خارج شدن از تونل خشک کن(که عموما به طورعمودی قرار دارد) وارد دستگاه جداکننده ای می شوند که ذرات جامد را از جریان گاز جدا می کند .این دستگاه سیکلون نام دارد و در آن ها ذرات به وسیله ی نیروی گریز از مرکز به دیواره ی سیکلون چسپیده به پایین می ریزند و هوای عاری از ذرات سیکلون خارج می شوند .

برای جریان هوا از پنکه های قوی استفاده می شود .معمولا یک مبدل حرارتی که با بخار داغ کار می کند جهت گرم کردن هوا به کار می رود .پنکه را می توان در پایین تونل قرار داد که در این حالت سیستم تحت فشار کار می کند .و درصورتی که اگر پنکه دربالای تونل باشد سیستم به صورت مکشی کار می کند .دراین حالت پنکه در انتهای مسیر و بعد از سیکلون قراردارد .برای جلوگیری از احتمال خروج ذرات از سیکلون معمولا از یک فیلتر پارچه ای در انتهای مسیر و قبل از خروج گاز به محیط استفاده می کنند .

خشک کن های بسترسیال  : دراین خشک کن ها نیز از جریان هوای داغ برای رطوبت زدایی از مواد دانه ای شکل یا ذرات ریز استفاده می کنند .اصول کار این خشک کن ها بدین قرار است که با استفاده از جریان هوای داغ ذرات را به حالت تعلیق و شناور نگه می دارند .دراین حالت تقریبا تمام سطح ذرات در تماس با هوای داغ قرار گرفته رطوبت خود را از دست می دهند .برای شناور نگه داشتن ذرات سرعت و مقدار جریان هوا باید دقیقا تعیین شود .بدنه ی خشک کن استوانه ی شکل است و هوا از پایین وارد خشک کن می شود .برای جریان یکنواخت هوا در تمام بستر خشک کن از صفحه ی توزیع کننده که در پاین استوانه قرار دارد استفاده می شود .این صفحه دارای سوراخ های بسیار ریزی بوده که امکان عبور ذرات جامد از آن وجود ندارد ولی هوا به آسانی از آن عبور می کند .هنگامی که هوا ذرات را به حالت معلق نگه می دارد بستر حالت سیال پیدا کرده از بسیاری جهات دارای خواص سیال می باشد و انتقال حرارت به علت تماس بسیار خوب ذره با هوا به خوبی انجام می گیرد .رطوبت جداشده از مواد جامد به همراه هوای داغ بستر خشک کن را ترک می کند .برای جریان هوا از پنکه های قوی استفاده می کنند .گرم کردن هوا توسط مبدل های حرارتی انجام میگیرد که اکثرا از بخار داغ استفاده می شود .اگر خشک کن کوچک و الکتریسته ارزان باشد از انرژی الکتریکی نیز می توان جهت گرم کردن استفاده نمود .اگرجریان گاز خروجی از کوره نیز ی توان به عنوان هوای داغ استفاده نمود .دراین حالت خروجی از پنکه با استفاده از یک مشعل که جهت احتراق سوخت به کار می رود .گرم می شود و بعد ا عبور از صفحه ی توزیع وارد خشک کن می گردد .این خشک کن ها به نام خشک کن حرارت مستقیم موسوم اند .

خشک کن ها درکارخانه فرآوری

چون جریان هوای داغ خروجی از کوره ذرات بسیار ریز را با خود به همراه می برد جهت جدا کردن این ذرات از هوا از سیکلون یا فیلتر و یا هردو استفاده می شود .دربرخی از شرایط مواد جامد حاوی حلال بوده دارای آب نمی باشند و استفاده از هوا به علت تاثیر اکسیژن برمواد مجاز نمی باشد .دراین حالت از گازهای دیگری نظیر ازت دربستر سیال استفاده می کنند .به این ترتیب ازت بعد از عبور از مبدل حرارتی گرم شده وارد بستر خشک کن می شود .چون امکان فرستادن ازت و حلال به محیط از نظر اقتصادی و از نظر  حفاظت محیط زیست مجاز نیست .دراین حالت گازهای خروجی را بعد از عبور از سیکلون ابتدا از یک کندانسوز عبور می دهند تا حلال آن جدا شود و بعد گاز مزبور را دوباره به سیستم برگرداند تا بعد از خشک شدن وارد خشک کن شود .دراین سیستم کلا گازها سیکل بسته ی را طی می کند .

کوره ها : کوره ها دستگاه هایی هستند که به وسیله ی اکسیداسیون شیمایی سوخت ها یا با استفاده از الکتریسته درآن ها گرما تولید می شود .قسمت اعظک کوره های که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.براساس اکسیداسیون سوخت های گازی یا مایع عمل می کنند .بدیهی است که دراین حالت تامین انرژی مورد نیاز سوخت نقش مهمی در عمل کرد کوره خواهد داشت .قسمت احتراق سوخت در کوره مشعل نام دارد و آنچه برای مشعل مهم است اختلاط کامل سوخت و هوا به نسبت معین است .باتوجه به نوع سوخت و مواد حاصل از احتراق سوخت انواع مختلف کوره با متعلاقات و دستگاه های کنترل مختلف ساخته می شوند .

برای دانلود فایل تهویه در معادن روباز اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل کارآموزی کارخانه طلای آقدره اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل گزارش کارآموزی سرب و روی دندی اینجا کلیک کنید .

برای دانلود فایل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری بتنی اینجا کلیک کنید .

درباره ی mohammad

مطلب پیشنهادی

جداکننده های مغناطیسی

جداکننده های مغناطیسی

جداکننده های مغناطیسی جداکننده ها در فرآوری جداکننده های مغاطیسی را می توان به جداکننده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com